ภาพกิจกรรม:   วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยภริยา และ นพ.ศักดิ์ชัย เกียรอำนวย รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ได้มีกิจกรรม พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๙ รูป, พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


  ภาพกิจกรรม:   วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

อำเภอบ้านแฮด จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยภริยา

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาด ข้าราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กลุ่มสตรี อสม. กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนอำเภอบ้านแฮดทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 พิธีถวายพวงมาลา หน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


  ภาพกิจกรรม:   กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจิตอาสาพัฒนา

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจิตอาสาพัฒนา
เวลา 10.00 น. หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยมุ่งหวังให้ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจสาธารณะโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพัฒนา ได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมทัศน์ สถานีรถไพบ้าน เพื่อแสดงพลังและจุดยืนในความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันฯ ณ บริเวณสานีรถไฟบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   รพ.สิรินธร เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเสนชัยดาประสิทธิ์ บ้านหนองเม็ก ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

23 ตุลาคม 63 เวลา 11.00 น

คณะสงฆ์อำเภอบ้านแฮดร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพกฐินตกค้าง วัดเสนชัยดาประสิทธิ์ บ้านหนองเม็ก ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ยอดกฐิน 90,328 บาท

กราบขอบพระคุณท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานถวายผ้ากฐิน

โดยมีนายชาติชาย ข่ำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด

นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่รพ.และชาวบ้านหนองเม็กให้การต้อนรับ


  ภาพกิจกรรม:   กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมดังนี้
  • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๒๕ รูป
  • พิธีวางพานพุ้มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด


  ภาพกิจกรรม:   วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 120 ปี

เมื่อพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น)และคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 120 ปี ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย โดยจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดพิธีถวายราชสักการะ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมถวายมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วางพานพุ่มดอกไม้สด/จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาสาสมัคร พอ.สว. และประชาชนชาวขอนแก่น เข้าร่วมพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในสัปดาห์เทิดพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2563 ให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลพื้นฐาน ตรวจรักษาทันตกรรมพื้นฐาน ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น


สามารถชมรูปเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1zkqp7nlSGOO0pf50DAWxDzbFjR-5yaZG?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1rE4I1UuhvBYy1QBAJ0He5dRzjWCU7Hge?usp=sharing

ขอขอบคุณ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201021122942004

https://www.talknewsonline.com/289292/ 

  ภาพกิจกรรม:   พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมมีดังนี้
ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 19 รูป, พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม
ช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาราชภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด

  ภาพกิจกรรม:   จิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นำโดย นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น) นพ.ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย (รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) และคณะ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่อาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลุกต้มไม้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  ภาพกิจกรรม:   ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง นโยบายเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการป้องกัน และแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและทั้งจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ
โรงยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และอาจลุกลามมาถึงโรงยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้น
ในโรงพยาบาล และเพื่อดำเนินการตามนโยบายหน่วยงานราชการโรงพยาบาลสีขาว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
จึงจัดทำนโยบายการป้องกันยาเสพติด เพื่อให้บุคลาการทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันยาเสพติด ดังนี้

1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล ต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันมิให้บุคลากรทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีปัญหาเข้ารับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพ อนามัยที่ดีขึ้น
3. บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหา สอดส่องดูแล ภายในโรงพยาบาลหากพบสิ่งผิดกฎหมายหรือพบบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติด ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
4. บุคลากรทุกระดับต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่หน่วยงานจะทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติด และ หากตรวจพบจะดำเนินการตักเตือนและส่งไปบำบัดรักษาต่อไป
5. โรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรม ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

  ภาพกิจกรรม:   ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กร   

ที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพ   ซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกัน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ ในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการ ดังนี้

1. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้  ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ     คุกคามทางเพศในการทำงาน


  ภาพกิจกรรม:   กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และวางพานพุ่มทองพุ่มเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ หอประชุมอำเภฮบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชดำริ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าทำกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชดำริ เพื่อส่งมอบหน้ากากผ้า (facial mask) และหน้ากากกันกระเด็น(Face shield) ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 170 คน ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ตลอดจนท่านผู้อำนวยการในฐานะจักษุแพทย์ด้วยความห่วงใยในการพฤติกรรมการโต้ตอบอัตโนมัติ ของบุคคลพิการทางสายตาซึ่งจะมีปฏิกิริยา กระตุ้นดวงตาที่เรียกว่า occulodigital reflex โดยการสัมผัสดวงตาให้เกิดแสงสะท้อนในกระบอกตา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนี้จึงหวังผลให้หน้ากากและหน้ากากกันกระเด็นที่นำมามอบให้นี้สามารถลดการสัมผัสดวงตา และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งมอบ หน้ากาก และหน้ากากกันกระเด็น ให้แก่เด็กพิการและคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 200 คน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยความจงรักภักดี

  ภาพกิจกรรม:   กลุ่มงานรังสีวิทยา จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ ผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่มาตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา แต่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลาเกิน ๕ ปี(ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙) โดยผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่เข้าตรวจครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ.๒๕๖๐  สามารถติดต่อขอรับฟิล์มเอกซเรย์ของท่านเพื่อใช้เป็นประวัติในการรักษาได้ที่ห้องลงทะเบียนของงานรังสีวิทยา 

โดยนำบัตรผู้ป่วยและบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ (๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น.) 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้ที่ต้องการติดต่อขอรับฟิล์ม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๗๐๔๑ -๒  ต่อ ๓๐๔

  ภาพกิจกรรม:   เปิดรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 รอบ 1 วันที่ 2-10 มิย.63

ประกาศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ประจำปี 2564 รอบ 1 ระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถาม โทร.043-267041-2 ต่อ 1076 หรือ 1103

ยื่นเอกสารสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หรือ e-mail : Jaew_htk@hotmail.com

  ภาพกิจกรรม:   รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

               เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและสถานการณ์ที่พบในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยจากโรคปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ทางการไอ หรือ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่าน ตา จมูก ปาก เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่กระจายเชื้อโดยการนำผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค "แอล เพียว 70" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% มอบให้กับพนักงาน ประจำรถ นำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร อาทิ เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ พื้นรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนตละหนักถึงอันตรายของไวรัสโคโรน่า ตรงตามวิสัยทัศน์โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

  ภาพกิจกรรม:   5 ธันวามหาราช พุทศักราช 2562

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

  ภาพกิจกรรม:   วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา จุดเทียน เนื่องในวันปิยมหาราช 2562

ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


  ภาพกิจกรรม:   วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร  ได้เข้าพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ  ณ โรงพ?ยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   กิจกรรมรับมอบเงินบริจาค BAM

วันที่ 9 สิงหาคม 2562     บริษัท บริหารสินทรัพท์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (ฺBAM)

ได้มอบบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมเงินบริจาค  ให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   ภาพกิจกรรมบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  คุณพ่อ นำเจริญ ฝั้นฉิม และคุณแม่ น้อย ฝั้นฉิม พร้อมทั้งคณะ  

ได้มอบบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมเงินบริจาค  ณ  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดลำแสงทรงกรวย สำหรับกระดูกขากรรไกร (CBCT)

คลินิกทันตกรรม รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น เปิดให้บริการ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดลำแสงทรงกรวย สำหรับกระดูกขากรรไกร(Cone Beam Computerized Tomography; CBCT) ใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษารอยโรคในกระดูกขากรรไกร โรคของฟัน และอวัยวะปริทันต์ เช่น ฟันร้าว ฟันฝัง ฟันคุดที่เกาะเกี่ยวเส้นประสาท การวางแผนใส่รากฟันเทียม ฯลฯ
สามารถใช้ได้ทั้งสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ,สิทธิหลักประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม และชำระเงินสด
ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานทันตกรรมโทรศัพท์ 043-267-041 ถึง 2 ต่อ 1065

  ภาพกิจกรรม:   คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการจัดฟัน เริ่ม 3 ธค.61

ข่าวดี...

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ปิดให้บริการจัดฟัน เริ่ม วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินตึกใหม่ 4 ชั้น

โทร.043-267041-2 ต่อ 1066