ภาพกิจกรรม:   รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

               เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม รณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและสถานการณ์ที่พบในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยจากโรคปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ทางการไอ หรือ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่าน ตา จมูก ปาก เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่กระจายเชื้อโดยการนำผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค "แอล เพียว 70" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% มอบให้กับพนักงาน ประจำรถ นำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร อาทิ เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ พื้นรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนตละหนักถึงอันตรายของไวรัสโคโรน่า ตรงตามวิสัยทัศน์โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

  ภาพกิจกรรม:   5 ธันวามหาราช พุทศักราช 2562

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

  ภาพกิจกรรม:   วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา จุดเทียน เนื่องในวันปิยมหาราช 2562

ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


  ภาพกิจกรรม:   วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร  ได้เข้าพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ  ณ โรงพ?ยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   กิจกรรมรับมอบเงินบริจาค BAM

วันที่ 9 สิงหาคม 2562     บริษัท บริหารสินทรัพท์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (ฺBAM)

ได้มอบบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมเงินบริจาค  ให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   ภาพกิจกรรมบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  คุณพ่อ นำเจริญ ฝั้นฉิม และคุณแม่ น้อย ฝั้นฉิม พร้อมทั้งคณะ  

ได้มอบบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมเงินบริจาค  ณ  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

  ภาพกิจกรรม:   เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดลำแสงทรงกรวย สำหรับกระดูกขากรรไกร (CBCT)

คลินิกทันตกรรม รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น เปิดให้บริการ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดลำแสงทรงกรวย สำหรับกระดูกขากรรไกร(Cone Beam Computerized Tomography; CBCT) ใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษารอยโรคในกระดูกขากรรไกร โรคของฟัน และอวัยวะปริทันต์ เช่น ฟันร้าว ฟันฝัง ฟันคุดที่เกาะเกี่ยวเส้นประสาท การวางแผนใส่รากฟันเทียม ฯลฯ
สามารถใช้ได้ทั้งสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ,สิทธิหลักประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม และชำระเงินสด
ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานทันตกรรมโทรศัพท์ 043-267-041 ถึง 2 ต่อ 1065

  ภาพกิจกรรม:   คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการจัดฟัน เริ่ม 3 ธค.61

ข่าวดี...

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ปิดให้บริการจัดฟัน เริ่ม วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินตึกใหม่ 4 ชั้น

โทร.043-267041-2 ต่อ 1066