ภาพกิจกรรม:   คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการจัดฟัน เริ่ม 3 ธค.61

ข่าวดี...

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ปิดให้บริการจัดฟัน เริ่ม วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินตึกใหม่ 4 ชั้น

โทร.043-267041-2 ต่อ 1066