ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม/ประชุม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ 11 ธ.ค 61 ศศิธร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปชส.การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 11 ธ.ค 61 ศศิธร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 11 ธ.ค 61 ศศิธร
งานการเจ้าหน้าที่ รับสมัครข้าราชการ 11 ธ.ค 61 สุจิราพร
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ครั้งที่ 11/2561) 4 ธ.ค 61 กนกวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (ครั้งที่ 9/2561) 4 ธ.ค 61 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ครั้งที่ 10/2561) 4 ธ.ค 61 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 8/ 2561 4 ธ.ค 61 กนกวรรณ
ข่าวรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 4 ธ.ค 61 ศศิธร
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) 4 ธ.ค 61 ศศิธร
Photo

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ขอขอบพระคุณ คุณวิชาญ ภู่ชาญสิน มอบเงิน จำนวน 40,000 บาท
คุณกิตติคุณ ภู่ชาญสิน มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท
คุณสุพัตรา ภู่ชาญสิน มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท
และ คุณชุตินันท์ ไวยวุฒิ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 52,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร