ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 19 เม.ย 62 อรวรรณ
งานพัสดุ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 17 เม.ย 62 วรินญา
กลุ่มงานเภสัชกรรม รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 17 เม.ย 62 ชุติมา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 17 เม.ย 62 กนกวรรณ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสุขภาวะภาครัฐด้วย Happy Public Organization Index (HPI) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 17 เม.ย 62 กนกวรรณ
ฝ่ายบัญชี งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 11 เม.ย 62 วราภรณ์
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 5 เม.ย 62 อรวรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 เม.ย 62 อรวรรณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1 เม.ย 62 จักรกริช
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย รายงานการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 1 เม.ย 62 อุษณีย์
Photo

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และทีมเจ้าหน้าที่ 
เป็นตัวแทนเข้ารับมอบพัดลม จากคุณชญานิศ ธัมธนพัฒน์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ขณะรอการผ่าตัด จำนวน 3 ตัว มูลค่า 3,500 บาท และเครื่องดูดฝุ่น จากเจ้าหน้าที่ห้อง OR เพื่อไว้ใช้ ทำความสะอาดห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 9,600 บาท 

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร