ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ 18 ม.ค 64 มลฤดี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ 18 ม.ค 64 มลฤดี
งานการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2564 18 ม.ค 64 จันทร์สุดา
งานการเจ้าหน้าที่ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 18 ม.ค 64 จันทร์สุดา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 18 ม.ค 64 อันทิชา
หมวดเกี่ยวกับโรงพยาบาล ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 15 ม.ค 64 สุวิทย์
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 12/2563) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 15 ม.ค 64 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) (ครั้งที่ 9/2563) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 15 ม.ค 64 กนกวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้าน 14 ม.ค 64 อันทิชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการกรณีโสด หรือ สมรสแต่ไม่มีบุตร ประจำปี 2563 14 ม.ค 64 อันทิชา
Photo

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งมอบ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล ให้กับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 635,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

หอเกียรติยศ

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...