ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 1/ 2564) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 25 ม.ค 64 กนกวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) ครั้งที่ 1/2564 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 25 ม.ค 64 กนกวรรณ
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์ การขับเคลื่อนนโยบายเขตสุขภาพที่ 7 25 ม.ค 64 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์ สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7(เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 สนง.เขตฯ 7 21 ม.ค.64) 25 ม.ค 64 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์ การบริหารCHRO-ระดับเขต(เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 สนง.เขตฯ 7 21 ม.ค.64) 25 ม.ค 64 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์ ผลการเบิกจ่ายกองทุน สปสช.(เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 สนง.เขตฯ 7 21 ม.ค.64) 25 ม.ค 64 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์ สถานการณ์โรคโควิด-19 ตามแผนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 7(เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 สนง.เขตฯ 7 21 ม.ค.64) 25 ม.ค 64 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์การติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบฯ2564(เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 สนง.เขตฯ 7 21 ม.ค.64) 25 ม.ค 64 อุษณีย์
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชนิดfiberoptic ) 23 ม.ค 64 ณิชาภา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ) 23 ม.ค 64 ณิชาภา
Photo

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ นางสมจิตต์ ศิริคะเณรัตน์ พร้อมครอบครัว กรุณามอบเงินสด จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 โดย: อันทิชา

ภาพกิจกรรม

หอเกียรติยศ

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...