ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ) 22 พ.ค 62 วรินญา
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (รายการยูนิตทำฟัน) 22 พ.ค 62 วรินญา
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคา ที่ รพ.สต.ดอนหัน 22 พ.ค 62 วรินญา
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคา ที่ รพ.สต.หนองแซง 22 พ.ค 62 วรินญา
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก 22 พ.ค 62 วรินญา
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น 22 พ.ค 62 วรินญา
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) 17 พ.ค 62 อรวรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 17 พ.ค 62 อรวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ที่ 37/2562 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 14 พ.ค 62 กนกวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 13 พ.ค 62 ศศิธร
Photo

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ได้ขอรับบริจาครถเข็นนั่งแบบถ่ายอุจจาระ จำนวน 3 คัน และพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว จากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคุณณัฐพงษ์  คุณฟอง ได้เป็นตัวแทนส่งมอบให้หน่วยงานบริการหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เป็นพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการกับประชาชน ผู้มารับบริการต่อไป  

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร