ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายลเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณภัณฑ์และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (งบเงินกู้ ) 19 ม.ค 64 วรินญา
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายลเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณภัณฑ์และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (เตียงผู้ป่วย เงินบริจาค ) 19 ม.ค 64 วรินญา
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายลเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณภัณฑ์และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (เครื่องสูบน้ำ ) 19 ม.ค 64 วรินญา
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายลเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณภัณฑ์และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ 19 ม.ค 64 วรินญา
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต. จำนวน 8 รายการ 19 ม.ค 64 วรินญา
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายลเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง(อ้างอิง) ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 19 ม.ค 64 วรินญา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่ออนุมัติให้บุคลากรมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 ม.ค 64 กนกวรรณ
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย เอกสารประชุมชี้แจงฯตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมภิบาล เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 19 มกราคม 2564 ผ่านเฟสบุ๊กส์ไลฟ์ สสจ.ร้อยเอ็ด 19 ม.ค 64 อุษณีย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA เอกสารประกอบการฝึกอบรม รศ.นพ.ชเนนทร์ เตรียมรับ HA ReAccreditation 19 ม.ค 64 สุวิทย์
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง 18 ม.ค 64 มลฤดี
Photo

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ นางสมจิตต์ ศิริคะเณรัตน์ พร้อมครอบครัว กรุณามอบเงินสด จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 โดย: อันทิชา

ภาพกิจกรรม

หอเกียรติยศ

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...