ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์นำเสนอรายงานศักยภาพประจำเดือน พฤษภาคม 2561 20 ก.ค 61 อุษณีย์
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6/2561) 20 ก.ค 61 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 6/ 2561 20 ก.ค 61 กนกวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ครั้งที่ 7/2561) 20 ก.ค 61 กนกวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 7/2561) 20 ก.ค 61 กนกวรรณ
งาน IC กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 19 ก.ค 61 กิตติศักดิ์
งาน IC ระยะเวลาเปลี่ยนสารน้ำ 19 ก.ค 61 กิตติศักดิ์
งาน IC การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในหน่วยงานรังสี 18 ก.ค 61 กิตติศักดิ์
งาน IC การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 18 ก.ค 61 กิตติศักดิ์
งาน IC การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในงานทันตกรรม 18 ก.ค 61 กิตติศักดิ์
Photo

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
นางฉวีวรรณ  สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
เป็นตัวแทนรับมอบพัดลม จาก นางแสงมณี ศรีชะอุ่ม
บ้านเลขที่ 255 หมู่ 4 หมู่บ้านโสกตลิ่ง  ต.ในเมือง 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 
จำนวน 1 ตัว มอบให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดย: สุภาพร

คนดีศรีสิรินธร