ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Mikrotik 16 พ.ย 61 รัชเดช
งานอาชีวเวชกรรม เอกสารการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานในสถานประกอบการ 13 พ.ย 61 ศิรประภา
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ 7 พ.ย 61 ศศิธร
งานอาชีวเวชกรรม ออกบู๊ตนิทรรศการ Safety Week และจัดอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น บ.ไทยน้ำทิพย์ 2561 5 พ.ย 61 ศิรประภา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 611026_สรุปข้อมูลการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 29 ต.ค 61 กนกวรรณ
ฝ่ายบัญชี รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 26 ต.ค 61 วราภรณ์
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ครั้งที่ 10/2561) 26 ต.ค 61 กนกวรรณ
รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 9/2561) 26 ต.ค 61 กนกวรรณ
งานอาชีวเวชกรรม ออกจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค บจก.ขอนแก่น แอล.เอส.เค. มาร์เก็ตติ้ง 25 ต.ค 61 ศิรประภา
งานอาชีวเวชกรรม อบรมแกนนำด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม CUP สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 25 ต.ค 61 ศิรประภา
Photo

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พ.ต.อ.จารุกิตติ์  และ นางลักษณียา  ภัทรศิริกรพัฒน์ 
จากสถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี จ.อุดรธานี
มอบนมให้ผู้ป่วยงานคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ลัง
คุณประทวน  แก้วสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ
ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดย: สุภาพร

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร