ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 5/ 2561) 24 พ.ค 61 กนกวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 5/ 2561) 24 พ.ค 61 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2561 (ครั้งที่ 4/2561) 24 พ.ค 61 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (Lead Team) ครั้งที่ 4/2561 24 พ.ค 61 กนกวรรณ
การเงิน แบบฟอร์มตารางขอเบิกค่าล่วงเวลา 24 พ.ค 61 จุฑารัตน์
การเงิน ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 24 พ.ค 61 จุฑารัตน์
การเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน 24 พ.ค 61 จุฑารัตน์
การเงิน แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 24 พ.ค 61 จุฑารัตน์
การเงิน แบบฟอร์มการยืมเงิน 24 พ.ค 61 จุฑารัตน์
การเงิน แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 24 พ.ค 61 จุฑารัตน์
Photo

19 เมษายน พ.ศ.2561
นพ.วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานชันสูตร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค 
จาก นางอรุณนี  กวีวัตน์  จำนวน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 โดย: สุภาพร

หอเกียรติยศ