ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA Slide นำเสนอ อ.ชเนนทร์ 23 ม.ค 63 กนกวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 23 ม.ค 63 สุดชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31/2563 23 ม.ค 63 สุดชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ พลังบำบัด ครั้งที่ 1 23 ม.ค 63 สุดชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภท ฝายน้ำล้น 23 ม.ค 63 สุดชา
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 1/2563) 22 ม.ค 63 กนกวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2563 (ครั้งที่ 1/ 2563) 22 ม.ค 63 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 8/2562) 22 ม.ค 63 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 7/2562) 22 ม.ค 63 กนกวรรณ
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย รายงานการให้บริการผู้ป่วยประจำเดือน ธันวาคม 2562 นำเสนอการประชุมกรรมการบริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (วันที่ 23 มกราคม 2563) 20 ม.ค 63 อุษณีย์
Photo

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.09 น.
   คุณพรพิมล หะวะนิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบบริจาคแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จาก " คุณอรอุมา พาคำ พร้อมทั้งญาติ ได้แก่  พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 7 ตัว เพื่ออุทิศบุญกุศลให้ คุณแม่ใครศรี ชาวศรี และประโยชน์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเสมอ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลพรให้ท่านมีความสุขตลอดไป "

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 โดย: สัตยา

หอเกียรติยศ