ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
งานการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 (L 0) 3 ส.ค 64 จันทร์สุดา
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้าน, งานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (L 0) 3 ส.ค 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (L 0) 3 ส.ค 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (L 0) 3 ส.ค 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (L 0) 3 ส.ค 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ (L 0) 3 ส.ค 64 มลฤดี
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด (L 0) 3 ส.ค 64 มลฤดี
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (L 0) 3 ส.ค 64 จันทร์สุดา
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งแพทย์แผนไทย (L 0) 3 ส.ค 64 จันทร์สุดา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ และ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ) (L 0) 2 ส.ค 64 ณิชาภา
Photo

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
บริษัท ซีพีแรม จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เลอแปง จำนวน 200 ชิ้น เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์เลอแปง จำนวน 200 ชิ้น จาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด มอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...