ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ฝ่ายบัญชี งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 15 ก.ค 62 วราภรณ์
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 ก.ค 62 อรวรรณ
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 11 ก.ค 62 อรวรรณ
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย แบบสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด CUP รอบ 2 ปีงบประมาณ 2562 10 ก.ค 62 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย รายงานการให้บริการผู้ป่วยประจำเดือน มิถุนายน 2562 นำเสนอการประชุมกรรมการบริหาร 9 ก.ค.2562 10 ก.ค 62 อุษณีย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม/ประชุม ประชาสัมพันธ์ สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ขอเชิญลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ 9 ก.ค 62 อรวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม/ประชุม ประกาศรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 9 ก.ค 62 อรวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอุดรธานี ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 9 ก.ค 62 อรวรรณ
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย แผนพัฒนา (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561-2565 9 ก.ค 62 อุษณีย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปชส.ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และการกำหนดให้ วันที่ 4 พ.ค.เป็นวัน ฉัตรมงคล 5 ก.ค 62 ศศิธร
Photo

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
นายวรรณ บุตรนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบบริจาค
จากคุณ Leon Williamson เงินจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนพัฒนามือเทียมสามมิติ เพื่อฟื่นฟูผู้พิการ โรงพยาบาลสิรินธณ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม