ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 16 ต.ค 62 กนกวรรณ
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 16 ต.ค 62 อรวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (LEAD TEAM) ครั้งที่ 6/2562 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 10 ต.ค 62 กนกวรรณ
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ต.ค 62 อรวรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค 62 อรวรรณ
รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) (ครั้งที่ 5/2562) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค 62 กนกวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสวัสดิการบ้านพักตรวจสอบค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เดือน กย.62 4 ต.ค 62 ประดิษฐ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 3 ต.ค 62 ศศิธร
กลุ่มงานเภสัชกรรม สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม 2562 3 ต.ค 62 ชุติมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปชส.และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 ต.ค 62 ศศิธร
Photo

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
คุณกฤษฎี พรหมอุบล มอบบริจาคเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง
ให้กับ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 โดย: สัตยา

หอเกียรติยศ