ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ฝ่ายบัญชี งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 (L 0) 10 เม.ย 64 วราภรณ์
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๓ เครื่อง (L 0) 9 เม.ย 64 มลฤดี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง (L 0) 9 เม.ย 64 มลฤดี
ศูนย์ประกันสุขภาพ หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (L 1) 9 เม.ย 64 สุพรรณี
ศูนย์ประกันสุขภาพ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษากลุ่มโรครูมาติก (L 1) 9 เม.ย 64 สุพรรณี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน (เงินบริจาค) (L 0) 9 เม.ย 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (L 0) 8 เม.ย 64 อ้อยตาล
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางระบบก๊าซทางการแพทย์จัดจ้างด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (L 2) 8 เม.ย 64 อ้อยตาล
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (L 2) 8 เม.ย 64 อ้อยตาล
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ (OSCC) (L 0) 8 เม.ย 64 อ้อยตาล
Photo

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ บริษัท ไพรศาลอิเล็คโทรนิคส์ ขอนแก่น ภายใต้การนำของคุณไชยพันธุ์ โชคไพศาล ได้บริจาคเงินในครั้งนี้ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมเป็น 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลในการออกเหตุฉุกเฉิน ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

หอเกียรติยศ

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...