ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ศูนย์ประกันสุขภาพ กำหนดค่าบริการเตียงสามัญและค่าห้องพิเศษ (L 0) 24 ก.ย 64 กนกพร
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายงานการทบทวนราคากลางรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ แบบเลขที่ ๗๙๑๙ หรือแบบใกล้เคียง (L 0) 23 ก.ย 64 มลฤดี
กลุ่มงานเภสัชกรรม รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม2564 (L 0) 23 ก.ย 64 ชุติมา
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 5/2564) (L 2) 21 ก.ย 64 กนกวรรณ
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณภัณฑ์และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) รายการวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดการจัดหาพัสดุตามประกาศแนบ) (L 0) 21 ก.ย 64 มลฤดี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๓ รายการ ๑)แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง สำหรับกระดูกปลายแขนส่วนปลาย ๒)สกรูแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค แบบ Star Head ขนาด ๒.๔ มิลลิเมตร ๓)สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดคอร์เทค ขนาด ๒.๗ มิลลิเมตร (L 0) 21 ก.ย 64 มลฤดี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง (L 0) 21 ก.ย 64 มลฤดี
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 กันยายน 2565 ผ่าน Video conference (L 1) 20 ก.ย 64 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย เอกสารประกอบการประชุมเสนอแผนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 17 ก.ย. 2564 ผ่าน Video Conference (L 1) 20 ก.ย 64 อุษณีย์
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High laser therapy) จำนวน ๑ รายการ (เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕) (L 0) 20 ก.ย 64 มลฤดี
Photo

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
ขอขอบคุณ
ร้าน Pi Coffee
มอบเครื่องดื่มพร้อมน้ำแข็ง จำนวน 50 ขวด
เพื่อสนับสนัน บุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...