ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
กลุ่มงานเภสัชกรรม รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนเมษายน2563 27 พ.ค 63 ชุติมา
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สไลด์นำศักยภาพ ประจำเดือน เมษายน 2563 นำเสนอ คณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม2563(22 พฤษภาคม 2563) 25 พ.ค 63 อุษณีย์
งานการเจ้าหน้าที่ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 25 พ.ค 63 เพลินพิศ
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 22 พ.ค 63 วรินญา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน 22 พ.ค 63 วรินญา
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 5/ 2563) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 22 พ.ค 63 กนกวรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 22 พ.ค 63 เพลินพิศ
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 19 พ.ค 63 เพลินพิศ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนเมษายน 2563 (ครั้งที่ 4/2563) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 19 พ.ค 63 กนกวรรณ
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน 15 พ.ค 63 วรินญา
Photo

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณยุคลธร โอพรสวัสดิ์ ได้กรุณามอบ
 เจลแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 450 ml.จำนวน 12 ขวด โดยส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุ ให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
 ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดย: อันทิชา

หอเกียรติยศ