ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย รายการงบลงทุนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการอนุมัติจากเขต 7 ปี 64-68 ข้อมูลจากอุษณีย์ (L 2) 15 ต.ค 64 สุวิทย์
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลฯ) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 15 ต.ค 64 มลฤดี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์รายการตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) (L 0) 15 ต.ค 64 มลฤดี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) (L 0) 15 ต.ค 64 มลฤดี
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สรุปผลการนิเทศ CUP รอบ 2 ปี 2564 (L 1) 15 ต.ค 64 อุษณีย์
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศประกวดราคา รายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ mA.) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 14 ต.ค 64 มลฤดี
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศประกวดราคา รายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบ) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 14 ต.ค 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดมยาสลบ) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 14 ต.ค 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 14 ต.ค 64 มลฤดี
ประกาศ/คำสั่งโรงพยาบาล คำสั่งโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๘ เตียง จัดซื้อด้วยเงินบริจาค (L 0) 12 ต.ค 64 มลฤดี
Photo

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
คุณสิรกรานต์ ธีระศิริโชติ พร้อมด้วยครอบครัว มอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 100 กล่อง น้ำดื่ม ขนาด 600ml. จำนวน 100 แพ็ค และขวดน้ำพลาสติก จำนวน 50 ขวด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...