ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารับจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B (L 0) 18 มิ.ย 64 ณิชาภา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตราฐานความปลอดภัย 10 G) (L 0) 18 มิ.ย 64 ณิชาภา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อยย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบา) (L 0) 18 มิ.ย 64 ณิชาภา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (ครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ) (L 0) 18 มิ.ย 64 ณิชาภา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้) (L 0) 18 มิ.ย 64 ณิชาภา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง) (L 0) 18 มิ.ย 64 ณิชาภา
บริหารวิชาการ รายงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2564 (L 0) 18 มิ.ย 64 จักรกริช
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หลักเเนวคิดการพิจารณาลาศึกษาต่อ (L 1) 17 มิ.ย 64 ขนิษฐา
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง วัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (L 0) 17 มิ.ย 64 มลฤดี
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ (L 0) 17 มิ.ย 64 มลฤดี
Photo

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ บริษัท โรงสีเลียงฮงไชย จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้บริจาค 
- Surgical Mask 3 PLY จำนวน 1,000 ชิ้น
- ถุงมือทางการแพทย์ Size M จำนวน 5 กล่อง (50 คู่ /กล่อง)
- ถุงมือทางการแพทย์ Size L จำนวน 5 กล่อง (50 คู่ /กล่อง)
 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่าน มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...