ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ รายการ (จัดซื้อจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 3 ธ.ค 64 มลฤดี
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (L 0) 3 ธ.ค 64 จันทร์สุดา
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก (L 0) 3 ธ.ค 64 จันทร์สุดา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนยื่นซองแสดงความประสงค์ดำเนินกิจการร้านขายอาหาร (L 0) 2 ธ.ค 64 สุนิษา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่ออนุมัติให้บุคลากรมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (L 1) 2 ธ.ค 64 กนกวรรณ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการเงินการคลัง สปสช แจ้งปรับราคาค่าตรวจโควิด 3 ยีนส์ เหลือ 1,200.- (หนังสือจากคุณสุพรรณี) (L 2) 1 ธ.ค 64 สุวิทย์
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (L 0) 29 พ.ย 64 จันทร์สุดา
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ รายการ (จัดซื้อจากเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) (L 0) 29 พ.ย 64 มลฤดี
บริหารวิชาการ รายงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (L 1) 26 พ.ย 64 บุณณดา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 26 พ.ย 64 มลฤดี
Photo

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
    นางชวนพิศ ฝั้นฉิม พร้อมด้วยครอบครัว มอบอาหาร ผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
    โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 โดย: อันทิชา

ภาพกิจกรรม

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...