ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ฝ่ายบัญชี งบทดลองเดือนมกราคม 2562 15 ก.พ 62 วราภรณ์
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 ก.พ 62 สุธิดา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 12 ก.พ 62 วรินญา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 12 ก.พ 62 วรินญา
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2562 12 ก.พ 62 อุษณีย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนธันวาคม2561 12 ก.พ 62 ชุติมา
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 8 ก.พ 62 สุธิดา
งานอาชีวเวชกรรม นโยบายการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (GREEN&CLEAN Hospital) 8 ก.พ 62 ปวีณา
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 4 ก.พ 62 สุธิดา
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานประจำตึก 4 ก.พ 62 ศศิธร
Photo

18 มกราคม 2562
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย 1 ตัว และถังออกซิเจน จำนวน 1 ถัง จากมูลนิธิจิตตานุเคราะห์ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และมอบหนังสือสำหรับธรรมะ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: สุภาพร

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร