ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
งานการเจ้าหน้าที่ ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (L 0) 25 ม.ค 65 จันทร์สุดา
งานการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 (L 0) 25 ม.ค 65 จันทร์สุดา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (L 0) 25 ม.ค 65 มลฤดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA สรุปการตรวจเยี่ยม Re - Accreditation 14 มกราคม 2565 (L 1) 25 ม.ค 65 จุรีพร
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย KPI Temlate ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข(ตรวจราชการ) 2565 (L 1) 25 ม.ค 65 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย KPI Temlate ตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข 2565 (L 1) 25 ม.ค 65 อุษณีย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย KPI Template นิเทศ Cup (L 1) 25 ม.ค 65 อุษณีย์
บริหารวิชาการ รายงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (L 1) 24 ม.ค 65 บุณณดา
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) (ครั้งที่ 1/2565) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (L 1) 24 ม.ค 65 กนกวรรณ
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย Service Blueprint R7 (21 ก.ย.2564) (แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565-2568) (L 0) 24 ม.ค 65 อุษณีย์
Photo

วันที่ 24 มกราคม 2565
การไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...