ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย แบบรายงานผลงานที่ภาคภูมิใจในปีงบประมาณ 2561 16 ม.ค 62 อุษณีย์
ฝ่ายบัญชี งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 15 ม.ค 62 วราภรณ์
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน/รายคาบ) 14 ม.ค 62 ศศิธร
กลุ่มงานเภสัชกรรม รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน2561 11 ม.ค 62 ชุติมา
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่ง นิติกร 9 ม.ค 62 สุจิราพร
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 9 ม.ค 62 สุจิราพร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่ง นิติกร 9 ม.ค 62 สุจิราพร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 4 ม.ค 62 สุจิราพร
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กลุ่มเป้าหมาย OV CCA 62 3 ม.ค 62 เครือวัลย์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA)ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 3 ม.ค 62 อุษณีย์
Photo

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมงานได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จากคุณปิยะรัตน์ พัฒน์ดำรงจิตร มอบให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร