ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ฝ่ายบัญชี งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 14 มิ.ย 62 วราภรณ์
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 12 มิ.ย 62 วรินญา
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซลฯ) 11 มิ.ย 62 วรินญา
งาน IC แบบประเมินด้าน IC ใน รพ.สต. 10 มิ.ย 62 กิตติศักดิ์
งาน IC งานจ่ายกลาง 10 มิ.ย 62 กิตติศักดิ์
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 10 มิ.ย 62 อรวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม/ประชุม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องแนวทางการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ และติดตามความคืบหน้าค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ และกรณีอายุราชการไม่ถึง 25 ปี ขอรับสิทธิบำเหน็จรายเดือน 10 มิ.ย 62 อรวรรณ
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1(4คณะ) 7 มิ.ย 62 อุษณีย์
ข่าวรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 มิ.ย 62 อรวรรณ
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตฯ) 5 มิ.ย 62 วรินญา
Photo

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
คุณนิศารัตน์ สุนทรพิทักษ์ : หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU
ได้บริจาคเครื่องปรับอากาศระบบดิจิตอล อินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง มูลค่า 24,900 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดย: สุภาพร

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร