ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2/2562) 21 มี.ค 62 กนกวรรณ
รายงานการประชุมใหม่รอรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 2/ 2562) 21 มี.ค 62 กนกวรรณ
งาน IC แบบสังเกตุการล้างมือ 20 มี.ค 62 กิตติศักดิ์
ข่าวประกาศ งานแผนและนโยบาย รายงานศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 20 มี.ค 62 อุษณีย์
งาน IC แบบฟอร์มการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 20 มี.ค 62 กิตติศักดิ์
งานการเจ้าหน้าที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 20 มี.ค 62 อรวรรณ
หมวดเกี่ยวกับโรงพยาบาล แผนการจัดหาสิ่งปลูกสร้าง ฉบับแก้ไข 20 มีนาคม 2562 20 มี.ค 62 สุวิทย์
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2562 19 มี.ค 62 กนกวรรณ
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 3/2562) 19 มี.ค 62 กนกวรรณ
หมวดเกี่ยวกับโรงพยาบาล รายงานผลการดำเนินงานการบริการจัดการโรงพยาบาลรูปแบบใหม่ (Merging) 19 มี.ค 62 สุวิทย์
Photo

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ 
จากคุณแม่สมร วิทยาภูมิ มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

คนดีศรีสิรินธร