ข่าวสารล่าสุด

หมวด เรื่อง เวลา โดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA SAR-I Hospital Profile ปี 2564 file ส่ง สรพ. พี่แต๋ง อ.รุจ อ.อ้อน (L 0) 12 พ.ค 64 อุษณีย์
งานการเจ้าหน้าที่ การคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (L 0) 12 พ.ค 64 จันทร์สุดา
ฝ่ายบัญชี งบทดลองเดือนเมษายน 2564 (L 0) 11 พ.ค 64 วราภรณ์
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต จำนวน ๑ เครื่อง (L 0) 8 พ.ค 64 มลฤดี
งานการเจ้าหน้าที่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (L 0) 7 พ.ค 64 จันทร์สุดา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 640303_แจ้งร่างมติ-ข้อสั่งการ จากการประชุม คกก.ทีมนำ ก.พ. 64 (L 2) 7 พ.ค 64 ขนิษฐา
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 640303_แจ้งร่างมติ-ข้อสั่งการ จากการประชุม คกก.บริหาร ก.พ.64 (L 1) 7 พ.ค 64 ขนิษฐา
รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 2/2564) (L 1) 7 พ.ค 64 ขนิษฐา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน (Dental Unit) (L 0) 6 พ.ค 64 ณิชาภา
สาระสำคัญของสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อรับจ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐานบุฉนวน รพ.สต.ขนาด 150 ตร.ม. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (L 0) 6 พ.ค 64 ณิชาภา
Photo

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณ บริษัท โรงสีเลียงฮงไชย จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้บริจาค 
- Surgical Mask 3 PLY จำนวน 1,000 ชิ้น
- ถุงมือทางการแพทย์ Size M จำนวน 5 กล่อง (50 คู่ /กล่อง)
- ถุงมือทางการแพทย์ Size L จำนวน 5 กล่อง (50 คู่ /กล่อง)
 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจคุณพระรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้ท่าน มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดย: ปิยาณี

ภาพกิจกรรม

หอเกียรติยศ

คำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ดูทั้งหมด...