งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โปรแกรมทั้งหมดสำหรับใช้ในหน่วยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ! เฉพาะผู้ดูแลระบบและงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
บุคลากรผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน
นางบุณณดา คำหล้า
นางบุณณดา คำหล้า
 • เจ้าพนักงานธุรการ - ชำนาญงาน
 • อีเมล์:
 • เบอร์โทร:
นายสุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ
นายสุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ
 • ทันตแพทย์ - ชำนาญการพิเศษ
 • อีเมล์: nokkrajid@hotmail.com
 • เบอร์โทร: 0834564226
นางสาวกนกวรรณ รักษาก้านตง
นางสาวกนกวรรณ รักษาก้านตง
 • นักวิชาการสาธารณสุข - ปฏิบัติการ
 • อีเมล์: lookked8642@gmail.com
 • เบอร์โทร: 081-0603601
นางสาวขนิษฐา บัณฑิต
นางสาวขนิษฐา บัณฑิต
 • นักวิชาการสาธารณสุข - ปฏิบัติการ
 • อีเมล์:
 • เบอร์โทร: 0629919206