ระบบรายงาน ปริมาณผ้าสกปรก และปริมาณผ้าซักแห้ง

โดย งานซักฟอก