ข้อมูลผู้ป่วยส่ง Refer

ธันวาคม 2561
จำนวน
ER
21
IPD
3
OPD
16
พฤศจิกายน 2561
จำนวน
ER
56
IPD
7
OPD
79