ผู้บริจาค โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Photo

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
คุณกฤษฎี พรหมอุบล มอบบริจาคเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง
ให้กับ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 โดย: สัตยา
Photo

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
นางยุพาภรณ์ น้อยหนองสวง พร้อมญาติ 
ได้มอบพัดลม จำนวน 2 ตัว ให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

คุณอุดม นามวันทา กลุ่มปากเกร็ด และกลุ่มสุพรรณบุรี กลุ่มขอนแก่น มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 17 เครื่อง มูลค่า 595,000 บาทให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

โดยมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ท่านผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
นางอรอุมา พาคำ นักจัดการงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ลำลี และอุปกรณ์อื่น ๆ จากบุตรชาย และบุตรสาว คุณยายดอกไม้ ฮาดแสนเมือง เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณยายดอกไม้ มอบให้แก่ ตึกผู้ป่วย ICU โดยมี นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนส่งมอบ

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
นายวรรณ บุตรนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบบริจาค
จากคุณ Leon Williamson เงินจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนพัฒนามือเทียมสามมิติ เพื่อฟื่นฟูผู้พิการ โรงพยาบาลสิรินธณ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
คุณสุจิตรา ศรีสดใส และคุณวิโรจน์ ศรีสดใส ได้บริจาคเตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ จำนวน 1 เตียง
แผ่นเจลลดแผลกดทับ จำนวน 10 อัน และเก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน 2 คัน ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น
โดย นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เข้ารับมอบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
คุณนิศารัตน์ สุนทรพิทักษ์ : หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU
ได้บริจาคเครื่องปรับอากาศระบบดิจิตอล อินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง มูลค่า 24,900 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดย: สุภาพร
Photo

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ได้ขอรับบริจาครถเข็นนั่งแบบถ่ายอุจจาระ จำนวน 3 คัน และพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว จากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคุณณัฐพงษ์  คุณฟอง ได้เป็นตัวแทนส่งมอบให้หน่วยงานบริการหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เป็นพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการกับประชาชน ผู้มารับบริการต่อไป  

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
หลวงตาฝั่น  ฐานุตโร (ดวงอาจนา) มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีนางฉวีวรรณ  สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

ในวันที่ 24 เมย. 62
คุณณัฐพงษ์  คุณฟอง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
ได้รับบริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ตัว จากศูนย์รังสีวิทยาและเคมีบำบัด
หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น มอบให้ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
และเป็นตัวแทนมอบพัดลมให้กับ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก, งานคัดกรองผู้ป่วย, งานยานพาหนะ
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และทีมเจ้าหน้าที่ 
เป็นตัวแทนเข้ารับมอบพัดลม จากคุณชญานิศ ธัมธนพัฒน์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ขณะรอการผ่าตัด จำนวน 3 ตัว มูลค่า 3,500 บาท และเครื่องดูดฝุ่น จากเจ้าหน้าที่ห้อง OR เพื่อไว้ใช้ ทำความสะอาดห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 9,600 บาท 

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
คุณกิตติศักดิ์ นาสูงชน ได้มอบเตียง มูลค่า 6,000 บาท
มอบให้กับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อไว้รักษาผู้มารับบริการ
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบเงินบริจาค
จาก พ.ต.ท.บุญส่ง สื่อสันติสุข จำนวน 8,000 บาท 
เพื่อสมทบกองทุนพัฒนามือเทียมสามมิติ เพื่อฟื้นฟูผู้พิการ 
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ 
จากคุณแม่สมร วิทยาภูมิ มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องมือแพทย์
จากบริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์รีสอร์ท จำกัด, สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลัป
รวมเป็นจำนวนเงิน 19,219 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นพ.วีระศักดิ์ - คุณมยุรี อนุตรอังกูร มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(Defibrillator) มอบให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: ไพบูลย์
Photo

18 มกราคม 2562
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย 1 ตัว และถังออกซิเจน จำนวน 1 ถัง จากมูลนิธิจิตตานุเคราะห์ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และมอบหนังสือสำหรับธรรมะ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: สุภาพร
Photo

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมงานได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จากคุณปิยะรัตน์ พัฒน์ดำรงจิตร มอบให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะ รับมอบน้ำอัดลมจำนวน 5 แพ็ค จากบริษัทไทยน้ำทิพย์ขอนแก่น บริจาคให้ทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย: ปิยาณี
Photo

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ขอขอบพระคุณ คุณวิชาญ ภู่ชาญสิน มอบเงิน จำนวน 40,000 บาท
คุณกิตติคุณ ภู่ชาญสิน มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท
คุณสุพัตรา ภู่ชาญสิน มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท
และ คุณชุตินันท์ ไวยวุฒิ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 52,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย: ปิยาณี
Photo

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 3,000 บาท 
จากคุณพรพรรณ - คุณอรุณชัย รัตนแสงทวีกิจ มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยยากไร้ที่มารับบริการ

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 โดย: ปิยาณี
Photo

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พ.ต.อ.จารุกิตติ์  และ นางลักษณียา  ภัทรศิริกรพัฒน์ 
จากสถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี จ.อุดรธานี
มอบนมให้ผู้ป่วยงานคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ลัง
คุณประทวน  แก้วสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ
ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
นางฉวีวรรณ  สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด จาก ครอบครัว หัตถาพงษ์
 จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ คุณพ่อสมพร  หัตถาพงษ์
มอบให้แก่ งานห้องคลอด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
ขอขอบพระคุณ พ่อบุญนำเจริญ - แม่จ๋า ฝั้นฉิม ,คุณหมอวิจิตร - คุณหมอลัดดา ฝั้นฉิม ,
คุณครูบางเขน - คุณหนูกาย พารา ,คุณสมนึก - คุณบุญเกื้อ เอกวงษ์ ,
คุณครูมาโนช - คุณครูชวนพิศ ฝั้นฉิม พร้อมครอบครัว ,สตต.นำชัย ฝั้นฉิม
และพ่อชัยชนะ สอนคำแก้ว มอบถังออกซิเจน จำนวน 10 ถัง ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 โดย: ปิยาณี
Photo

นายคมกฤช จันทะศรี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม
มอบพัดลมไอเย็น จำนวน 1 ตัว มูลค่า 2,990 บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 31 สิงหาคม
ขอให้มีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
หอการค้านครราชสีมา เยี่ยมชมห้อง Lab
และนำเงินที่ได้จากการจัด concert อ๊อฟ ปองศักดิ์ 
ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ บริจาคแก่โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 5 เครื่อง
มูลค่า 120,000 บาท เส้นใยมูลค่า 20,000 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 140,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

20 สิงหาคม 2561 
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร และคณะ รับมอบ
เตียงผู้ป่วย รถเข็นนั่ง ที่นอนลม อาหารทางการแพทย์ และเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
จากคุณวิภาดา  ตั้งสิชฌนหกุล, คุณยายบุญสวน  ชัยสิม และคุณแม่อัมพา ซาพรม
ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561
นายสมชาย  นามมา หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย ฝ่ายเวชกรรมสังคม
เป็นตัวแทนรับมอบชุดสำหรับใส่จัดเก็บขยะ จำนวน 2 ชุด
หน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง และ ถุงมือยางจำนวน 2 ชุด
จาก บริษัทนามณรงค์ เทคดิ้ง จำกัด
มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561
นางฉวีวรรณ  สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
เป็นตัวแทนรับมอบพัดลม จาก นางแสงมณี ศรีชะอุ่ม
บ้านเลขที่ 255 หมู่ 4 หมู่บ้านโสกตลิ่ง  ต.ในเมือง 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 
จำนวน 1 ตัว มอบให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561
ขอขอบพระคุณ นายรุ่งโรจน์  เจริญธัญรักษ์  นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์  บึงแก่นนครเซนเทลเนียล  ขอนแก่น มอบอุปกรณ์การแพทย์  และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

1 มิถุนายน 2561
นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ และตัวแทนทีมบริหาร
รับมอบพัดลมไอเย็นจาก นายคมกฤช-นางอนิจศรา จันทะศรี
จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 11,990 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เพื่่ออุทิศส่วนกุศลแด่ ด.ญ.ปพิชญา จันทะศรี

วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

7 พฤษภาคม 2561
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค
จากตัวแทน ท่านพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

19 เมษายน พ.ศ.2561
นพ.วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานชันสูตร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค 
จาก นางอรุณนี  กวีวัตน์  จำนวน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

19 เมษายน พ.ศ.2561
นพ.วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานชันสูตร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค 
จากบริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
พระภิกษุฝั่น  ฐานุตโร (ดวงอาจนา) มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
และ นางประดับพร  ดวงอนาจนา บริจาคเงิน จำนวน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และนางฉวีวรรณ  สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

19 มีนาคม พ.ศ.2561
พระครูสังฆรักษวิชาญ  สุภาจาโร
รองเจ้าอาวาส วัดเนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

9 มีนาคม พ.ศ2561
คุณสมชาย  นามมา หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รับมอบขนมปังเลอแปง 
จาก บริษัทซีพีแรม จำกัด (ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 6 กล่อง
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงทานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

8 มีนาคม พ.ศ.2561
คุณวรรณ  บุตรนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบน้ำดื่มจำนวน 90 แพ็ค
จาก บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

22 กุมภาพันธ์ 2561
ขอขอบคุณ คุณเบญจรัตน์ เค้านา
และตัวแทนจากคณะชาวตลาดสดเทศบาลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและกระดาษชำระ  จำนวน 20 ห่อ  (มูลค่า 4,000 บาท)
เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย: สุภาพร
Photo

 7 กุมภาพันธ์ 2561
ขอขอบพระคุณ คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
และผู้บริหาร ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล บริจาคเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
เพื่อสมทบกองทุนมือเทียม 3 มิติ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย: สุภาพร
Photo

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ขอขอบพระคุณ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด (บริษัทในเครือข่ายของบริษัท โคนมไทยเดนมาร์ก)
บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนามือเทียม 3 มิติ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย: สุภาพร
Photo

30 มกราคม 2561
ขอขอบพระคุณ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด สาขาขอนแก่น
บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย: สุภาพร
Photo

11 มกราคม 2561
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กัลยามณ  วิทยาภูมิ
บริจาคพัดลมจำนวน 5 ตัว ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มอบกลุ่มงานผู้ป่วยนอก จำนวน 3 ตัว และงานแพทย์แผนไทยจำนวน 2 ตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย: สุภาพร
Photo

19 ธันวาคม 2560
นายวรรณ  บุตรนิล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาค 
จากนางสาวอุไรวรรณ ฮุคเกอร์ , นางสมหมาย  คอนสแตนด์ ,นางสาววิไลวรรณ  แก่นพิมพ์ พร้อมเพื่อนเกาหลีและครอบครัวเครือญาติ
บริจาคผ้าห่มขนหนู จำนวน 100 ผืน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและญาติต่อไป

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

13 ธันวาคม 2560
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อบุญนำเจริญ - คุณแม่จ๋า  ฝั้นฉิม (ร้านนำเจริญวัสดุ)
ที่อยู่ เลขที่ 472 หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์  อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น บริจาคเงินจำนวน 16,192 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  เพื่อโครงการ "มือเทียม" ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

13 ธันวาคม 2560
นพ.วีระศักดิ์ อะนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคจาก พตท.สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ พร้อมครอบครัว จิตพิมลมาศ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 76 ซอย 73 ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว  กทม. สำหรับ "โครงการมือเทียม"  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
       ขอขอบพระคุณ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
หจก.พีเอสอินเตอร์เฟรมแอนด์ซัพพลาย ขก. นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์, ร้อยเอกสมยศ สมอออน , นายสายัณต์ ขอนสัก, นายจักราวิทย์ นาสมใจ, นางประทิน สุทธิประภา บริจาค เครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อผลิตมือเทียม&วัสดุทางการแพทย์จำนวน 1 เครื่อง และเส้นใยพลาสติก PLA จำนวน 7 ม้วน ให้แก่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

พระภิกษุฝั่น ฐานุตโร (ดวงอาจนา)

วัดเทพบูรณาราม ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสุภาพ  สมีดี
๓๒/๑ หมู่ ๖ บ้านขอนสัก ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
มอบเก้าอี้นั่งถ่ายสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๑ ตัว ให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ

๑.     นางดำรัก  หาปู่ทน

๒.     นางสาวพิมลวรรณ  หาปู่ทน

๓.     นางสาววรัญญา  หาปู่ทน

๔.     นางนันทา  จันทรา

๕.     นางสาวกฤษณา  ศรีชารี

๖.     นางสาวสิตาภัค  อาจเชียงตุง

๗.     นางสาวปนัดดา  ศรีหาวงษ์

บริจาคพัดลมจำนวน ๗ ตัว และเสื่อพับจำนวน ๘ ผืน ให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย(จำกัด) โรงผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น สนับสนุน ไม้พาเลท ๔๐๐ แผง แก่ ศูนย์บริการคนพิการ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอขอบคุณ อาจารย์ชวลิต และ อาจารย์ชยพล เสริมปรุงสุข ได้มอบภาพวาดจิตกรรม จำนวน ๒ ภาพ ให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
คุณตาบุญช่วย ศรีใสคำ
ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอจงมีความสุขความเจริญ รุ่งเรือง ตลอดไป.

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
นายแพทย์บรรพจน์  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคณะ 
รับมอบเงินบริจาคจาก ?นายอำพันธ์ - นางอรุณ เกตุดี พร้อมครอบครัว? จำนวน ๔๗,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น ๒ ขอจงมีความสุขความเจริญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป.

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

นายแพทย์บรรพจน์  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการ และคณะ ขอขอบคุณ ?ครอบครัวศรีน้อยพรม? มอบ พัดลม โต๊ะข้างเตียง และเตียงผู้ป่วย ขอขอบคุณ ?ศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ? มอบอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ จำนวน ๑๐ กล่อง ให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ขอจงมีความสุขความเจริญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดย: สุภาพร